ZARZĄD STOWARZYSZENIA
ŚW. ROCHA - 2023 ROK

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Ks. Karol Galewski

Zastępca Prezesa: Paweł Malik

Zastępca Prezesa: Jerzy Dębski

Sekretarz: Jarosław Dębski

Skarbnik: Cezary Mazurowski

Komisja Rewizyjna:

Roman Malik

Marek Stojecki

Leszek Synowiec 

NR REGON: 101696584

NR KONTA BANKOWEGO:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Oddział Wieruszów
37 9256 0004 2607 8621 2000 0010