ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA

BIOGRAFIA
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi.....             Więcej informacji

sanktuarium bożego miłosierdzia w krakowie-łagiewnikach

KAPLICA MIŁOSIERDZA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH

DZIENNICZEK
ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ