MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

Sakramenty 

sakramenty.jpg 

CHRZEST

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:   

 • akt urodzenia dziecka   
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca     chrzestnego   
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) 
Chrzestni
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:    
 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu   
 • ukończył 16 lat  
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić   
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.   
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • gromnica   
 • biała szatka. 
Czas zgłoszenia ·         
Zwykle najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.  

Chrzty w naszej Parafii udzielane są w każdą sobotę  

MAŁŻEŃSTWO

Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa    
 • odpisy aktu chrztu oraz bierzmowania narzeczonych (pobiera się je z parafii chrztu)  
 • świadectwa ukończenia religii ze szkoły  
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych 
 • zaświadczenie o wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych. (Zapowiedzi to wzmianka wywieszona na tablicy ogłoszeń w parafiach obojga młodych, informująca o zamiarze zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Zapowiedzi muszą tam być wywieszone przez co najmniej 4 niedziele. Przyjmuje się, iż dokument o zapowiedziach wystawia parafia panny młodej. Pan młody zanosi do swojej parafii formularz zapowiedzi, który po 4 niedzielach, z pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej)
 • podpisane przez księdza - spowiednika kartki z odbycia co najmniej 2 spowiedzi świętych przed ślubem, przy czym ostatnia powinna się odbyć w dzień lub przeddzień ślubu. Dotyczy to obojga młodych
 • Zaświadczenie z Poradni przedmałżeńskiej(w naszej parafii Poradnia jest czynna w poniedziałki od 18.00-20.00 na salce). 
 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu