MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

Zadania Stowarzyszenia


Wieruszów, dnia 29 maja 2022r.Szanowne Panie i Panowie,
Członkowie Stowarzyszenia św. Rocha
przy Parafii Rzymskokatolickiej
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wieruszowie

Zarząd Stowarzyszenia św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie , na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2022r. o godz. 18.30 w salce katechetycznej przy ul. Kuźnickiej 11 z proponowanym poniżej porządkiem obrad.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1.Otwarcie obrad  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Wybór komisji skrutacyjnej i protokolanta.
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5.Stwierdzenie prawomocności obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za działalność za lata 2019-2021.
11.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia za działalność za lata 2019-2021
12.Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
13.Sprawy różne i wniesione.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


Prezes Stowarzyszenia
Ks. Karol Galewski

 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu