MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

Przedszkole Sióstr Jadwiżanek

 

Nazwa i typ placówki
Placówka nosi nazwę „Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr św.Jadwigi”. Mieści się w budynku prywatnym sióstr Jadwiżanek w Wieruszowie przy ul.Teklinowskiej 17. Budynek powstał w latach dziewięćdziesiątych zaadoptowany na potrzeby jednodziałowego przedszkola. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia : szatnia, mała sala, jadalnia, duża sala, sanitariaty, kuchnia, pokój dla personelu. Bazę przedszkolną uzupełnia ogród, plac przedszkolny, na którym znajdują się  urządzenia rekreacyjne. Budynek ogród i plac zabaw znajduje się na terenie zamkniętym, bogatym w  zieleń, a także z dala od ulicy. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św.Jadwigi powstało w listopadzie 1989r. , a od czerwca 1992r. zostało uznane za publiczne .Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

Powstanie Przedszkola
Po śmierci Ks.Piotra Szczepańskiego (31.03.1989r.), matka Urszula z Radą Prowincjonalną postanowiła otworzyć przedszkole w budynku w którym przez 8 lat mieszkał zmarły ksiądz Proboszcz. Przystosowanie budynku do potrzeb przedszkola rozpoczęto już 19 listopada 1989r.  

Otwarcie Przedszkola
19 lipca 1989r. o godz 9.30 została odprawiona Msza św. z udziałem pierwszych przedszkolaków i ich rodziców , sióstr i wszystkich którzy przyczynili się do przekształcenia budynku mieszkalnego w budynek przedszkolny. Podczas Mszy św.  ks.Proboszcz powiedział, że " dzieci w Przedszkolu Sióstr św.Jadwigi wychowane będą dla Boga, Ojczyzny i rodziny " . Zwrócił też uwagę wszystkim zebranym na to, że to właśnie od dzieci zależy przyszły los naszej Ojczyzny.  

 

Misja Przedszkola
Przedszkole Sióstr św.Jadwigi i Wieruszowie Podzamczu
Wychowuje dzieci w duchu wartości wskazanych przez ks.Roberta Spiske - przyjaciela dzieci i założyciela Sióstr św.Jadwigi.
Wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami Wspiera działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

"Wychowanie dzieci w głównej mierze należy do obowiązków rodziców jednak w tym niełatwym zadaniu mogą pomóc im również instytucje wychowawcze. Jednak instytucje te pełnią jedynie funkcję pomocniczą i nie są w stanie zastąpić elementarnych funkcji zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla kochającej rodziny. Przestrzega przed zaniedbywaniem i wychowaniem na potem jeszcze małych dzieci. Zwraca szczególną uwagę na wychowanie przez przykład rodziców i osób znaczących dla dziecka. Przestrzega przed zgorszeniem dziecka przypominające o tym, iż obecność dziecka powinna być dla nas świętością. Zaleca pełne szacunku, życzliwości i troski postępowanie z dzieckiem, oparte na serdecznym dialogu. Zachęca rodziców by prowadzili swoje dziecko wspólnie z Aniołem Stróżem, który ma być przewodnikiem dzieci ku dobru, obrońcą ich niewinności i nauczycielem. Nakazuje by od najwcześniejszych lat uczyć dziecko postawy dzielenia się z potrzebującymi, gdyż każdy chrześcijanin zobowiązany jest do pełnienia dzieł miłosierdzia. Zwraca uwagę na pracę nad sobą, kształtowanie silnej woli, odporność na krytykę ze strony świata." 
K.Greń, D.Zielonka: Priorytety Wychowawcze Przedszkola Sióstr św.Jadwigi w Wieruszowie, Koncepcja wychowania dziecka wg. Księdza Roberta Spiske, Wieruszów 2005,s. 5-7.                 

   

Wizja Przedszkola Przedszkole Sióstr św.Jadwigi w Wieruszowie  

 • Przybliża dzieciom życie i działalność ks.Roberta Spiske - przyjaciela dzieci oraz stara się aby postać ta była dla dzieci wzorem i inspiracją do kształtowania osobistego systemu wartości.
 • Zapewnia miłą i bezpieczną atmosferę.
 • Rozwija osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowany system wartości.
 • Wychowuję poprzez muzykę, taniec, plastykę, teatr oraz sprawność fizyczną.
 • Stosuje aktywizujące metody i formy pracy zapewniające dzieciom możliwość doświadczenia, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
 • Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
 • Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 Ramowy plan dnia dla dzieci z Przedszkola Sióstr św.Jadwigi w Wieruszowie  

 • 6.30 - 8.45   Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno-porządkowe, ruchowe, indywidualne oraz zespołowe
 • 8.45-9.00     Porządkowanie po skończonych zabawach, przygotowanie do śniadania, wspólna modlitwa, czynności higieniczne.
 • 9.00-9.30     Śniadanie, (mycie zębów)
 • 9.30-11.30   Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela. Samorzutna aktywność ruchowa dzieci, konstrukcyjna, badawcza, doświadczalna wynikająca z inicjatywy wychowanków. Spacery i wycieczki oraz zabawy zorganizowane samorzutnie w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe z użyciem sprzętu ogrodowego.
 • 11.30-12.00    Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
 • 12.00-12.30   Obiad
 • Obiad 12.30-13.30  Odpoczynek- czas relaksu, samorzutna działalność dzieci wynikająca z ich zainteresowań i potrzeb. Zajęcia dodatkowe. Oddziaływanie nauczyciela utrwalające, wzbogacające i wspierające.
 • 13.30-14.00    Podwieczorek
 • 14.00-16.30    Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy stolikowe wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia rytmiczno-taneczne
 • język angielski   

 

Święta obchodzone w Przedszkolu:

 • festyn jesienny
 • patrona św. Jadwigi - 16 października
 • jasełka
 • dzień mamy i taty
 • wycieczki
 • wyjazdy, grille , ogniska
 • plener malarski z okazji Dnia dziecka

   Godziny otwarcia:

630-1630  poniedziałek-piątek  

grupa mieszana do 25 dzieci ( 3,4,5)

Tel. 62 78-40-154  

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 800 do 1300

 stawka żywieniowa 5,50 zł na dziecko

(3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) 

Zdjęcia z życia przedszkola w galerii foto 

Strona Przedszkola: www.przedszkolejadwigaw.edupage.org 

 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu