MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

Historia kościoła parafialnego

Budowę kościoła parafialnego w Wieruszowie - Podzamczu erygowano dekretem Arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego Edmunda Dalbora (1869-1926) w dn. 1 stycznia 1922r. przy kościele św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej.

Dzieła tego podjął się ks. Marian Myszkowiak. W maju 1934r. poświęcono kamień węgielny. Kościół został wybudowany na wzór bazyliki wileńskiej. Nowa, murowana świątynia w stylu o reminescencjach klasycznych (filary, sufit kasetonowy) została poświęcona 8 grudnia 1936r. przez ks. Dziekana Ignacego Nowackiego z Kępna.

Wybuch II wojny światowej w 1939r. uniemożliwił dalszą rozbudowę świątyni. Jednakże w kilka miesięcy przed historycznym wrześniem prowizorycznie pomalowano kościół i sporządzono ołtarz marmurowy, na którym widnieje alabastrowa rzeźba Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i kościół jest pod tym wezwaniem.

Wybuch wojny przeszkodził dalszemu postępowi prac przy świątyni i spowodował wiele uszkodzeń wewnątrz kościoła. Ks. Marian Myszkowiak stojący na straży swego dzieła został wzięty do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zginął w r. 1943 po 20 latach błogosławionej w owoce pracy duszpasterskiej w Podzamczu. Tablica pamiątkowa mówiąca o tym wydarzeniu znajduje się po prawej stronie przy głównym wejściu do kościoła.

W czasie wojny kościół został zamknięty, a okupant przeznaczył to miejsce na magazyny zbożowe. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu wojny świątynia nie była w najlepszym stanie. Jednak dzięki zapałowi ks. Pawła Schmidta i parafian świątynia mogła być w niedługim czasie przeznaczona dla kultu religijnego.

Rok 1949 okazał się dla Parafii Podzameckiej bardzo ważny. W tym bowiem roku odbyła się pierwsza wizytacja arcypasterska, którą przeprowadził w maju tegoż roku arcybiskup poznański Walenty Dymek. Arcybiskup Walenty Dymek raz jeszcze odwiedził parafię w roku 1949, konsekrując kościół w październiku.

W rok później dokonano fundacji ołtarzy bocznych: lewy przedstawia Chrystusa Miłosiernego, prawy Matkę Bożą Częstochowską. Autor malowideł nieznany. Konserwację po 40 latach tych obrazów dokonał Tadeusz Jagielski.

Rok 1952 przyniósł Parafii zmianę na miejscu proboszcza. Proboszczem został ks. Stefan Wiśniewski, który swą funkcję będzie sprawował do 1958r.

W połowie roku 1956 (3 czerwca) Parafia przeżywała radość z poświęcenia nowych dzwonów przez ks. Mariana Magnuszewskiego dziekana kępińskiego. Nowym proboszczem parafii w 1958 r. został ks. Piotr Szczepański

Rok Pański 1959 okazał się rokiem wzmożonej pracy przy kościele parafialnym. Świątynia otrzymała nową elektryfikację oraz założono nowe głośniki. Naprawiono dach a zakrystia została wyposażona w nowe drzwi, szafy do ornatów i bielizny kościelnej. Prace postępowały dalej. W latach następnych założono ogrzewanie na powietrze, założono podłogi drewniane we wszystkich ławkach i przeprowadzono odwodnienie kościoła. Prace te zostały dokonane przy współpracy z księdzem proboszczem Piotrem Szczepańskim, któremu bardzo zależało na utrzymaniu w bardzo dobrym stanie budynku kościoła. Ale nie tylko sprawy zewnętrzne zajmowały ówczesnemu proboszczowi tyle czasu. Troszczył się przede wszystkim o duchowość swoich parafian. Toteż z największą starannością przygotowywał parafian na Jubileusz tysiąclecia chrześcijaństwa. W uroczystej Mszy św. w dniu 3.V. 1966r. w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski łączono się duchowo z uroczystościami na Jasnej Górze, odnowiono śluby króla Jana Kazimierza. Po tak wzniosłych uroczystościach parafianie  powrócili  do życia dnia codziennego otaczając dalej  troską swój kościół.

W latach 1967 – 1968 otynkowano kościół na zewnątrz i wewnątrz oraz odmalowano, położono asfaltową posadzkę wokół kościoła i zaprojektowano nowe okna witrażowe.

Rok Pański 1970 przyniósł parafii Misje Święte. Misje te odbywały się w dniach 5 – 13 grudnia 1970r. i zostały przeprowadzone przez misjonarzy z Elbląga. Rok później, w grudniu 1971. miało miejsce odnowienie misji.

Pobożność parafii Podzameckiej zawsze blisko związana była z osobą Maryi. Świadczy nawet o tym fakt, że kościół jest pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W roku 1977 Parafianie mogli bardzo blisko odczuć obecność Najświętszej Panny Maryi. Parafię Nawiedził Obraz Matki Bożej w wizerunku Pani Jasnogórskiej.

Po 21 latach czujnej straży nad Owczarnią Jezusa w Parafii Podzameckiej na zasłużoną emeryturę zszedł ks. Piotr Szczepański.

W lipcu 1980r. do parafii Podzameckiej dekretem ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby przychodzi ks. Florian Śliwa. Jego czteroletnie pasterzowanie związane było z przygotowaniem malowania kościoła.

1 lipcu 1984r. dekretem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby przybywa do tutejszej parafii ks. Roman FaltinPoczątek pracy związany jest z wrześniową wizytacją ks. Biskupa  pomocniczego z Poznania Stanisława Napierały. Wizytacja ta połączona jest z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania parafialnej młodzieży. Następnie na przełomie 1984/1985r.  założona zostaje  nowa radiofonizacja.

W 10 lat po nawiedzeniu Parafii przez Obraz Matki Bożej, Parafia na nowo przeżywa Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej - w rodzinach (1987r). Jednocześnie trwają prace przy budynku kościoła. W latach 1988 –1989 dokonana zostaje wymiana instalacji elektrycznej, założono nowe żyrandole, prezbiterium oświetlono halogenami, założono nową posadzkę, wstawiono nowy ołtarz soborowy oraz ambonkę.

Od 26 czerwca do 3 lipca 1988r. odbywają się Misje Święte prowadzone przez księży Filipinów z Gostynia zakończone poświęceniem nowego krzyża misyjnego. 29 października 1989r.ma miejsce renowacja Misji Świętych przez ks. Mariana Gosę z Gostynia.

Tak, jak poprzednikom tak i obecnemu Ks. Proboszczowi zależy na bardzo dobrym utrzymaniu kościoła. Pomocą swoją służą księdzu parafianie. Na przełomie 1990/1991r. w kościele umieszczone jest nowe oświetlenie, które zaprojektował inż. Kaczor. Doprowadzono też bieżącą wodę do kościoła.

Wydarzenia związane z całym powszechnym Kościołem nie ominęły małej społeczności Kościoła Podzameckiego, która w niedługim czasie ma  być świadkiem historycznych wydarzeń.

Otóż 25 marca 1992r. Ojciec Święty Jan Paweł II erygował nową diecezję – kaliską. Od tego momentu  parafia Nawiedzenia NMP w Wieruszowie - Podzamczu przeszła administracyjnie do nowo utworzonej diecezji kaliskiej. Ordynariuszem nowej diecezji został Ks. Biskup Stanisław Napierała.

Każda świątynia ma służyć uwielbieniu Boga. Kiedy temu uwielbieniu towarzyszy muzyka jest ona jeszcze milsza naszemu Stwórcy. Muzyka bowiem wpływa na uszlachetnienie modlitwy. Nasza Parafia może się poszczycić, że w świątyni, w której wielbi Boga są organy. Organy te pochodzą z 1865r., zbudowane zostały przez firmę Gebruder Malter”. Jak każdy instrument musi być konserwowany. Ta sprawa stała się sprawą priorytetową w latach 1992/1993. Po wstępnym obejrzeniu organ przez  pana organomistrza Zbigniewa Aleksandra dokonano remontu generalnego. Przy pięknych dźwiękach instrumentu mogła Parafia przeżywać  27 czerwca 1993r. – Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa ks. Feliksa Cieplika salezjanina, parafianina. A rok później, również w czerwcu 25 czerwca 1994r. obchodziła Parafia Uroczystość Nawiedzenia Świętego Józefa w Kaliskim Cudownym Wizerunku. Uroczystości tej przewodził Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Napierała.

Do roku 2001 wyposażenie kościoła powiększone zostało o żelazną konstrukcję dzwonnicy i ustawieniu na niej trzech dzwonów elektromagnetycznie sterowanych komputerem, nową radiofonizację i nowe tabernakulum; chłodnię dla zmarłych, którą umieszczono wewnątrz kościoła św. Rocha, w którym zawsze jest odprawiana Msza Święta Pogrzebowa. Zmieniono także  meble w zakrystii kapłańskiej i ministranckiej.

W roku 2002 parafia przeżyła wizytację kanoniczną, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. Biskup Stanisław Napierała.

Następne lata były trudnymi latami, co spowodowane było chorobą ks. Proboszcza. Pomimo swego nie najlepszego stanu zdrowia ks. Proboszcz Roman Faltin podjął się od roku 2006  prac na cmentarzu parafialnym św. Rocha. Wycięto na nim  stare brzozy z głównej alei, położono nowy chodnik i zasadzono nowe brzozy.

Rok 2008 był owocny w wydarzenia, które na długo zapadną w pamięci wszystkich Parafian. W styczniu Parafia przeżyła Diecezjalny Przegląd Chórów a w kwietniu naszą Parafię wizytował ks. Bp Stanisław Napierała. Jednocześnie kontynuowano prace na cmentarzu. Ustawiono nowy krzyż z pasyjką wyrzeźbioną przez naszego Parafianina p.Stanisława Staszko oraz położono nowy chodnik na alejkach bocznych. W okresie letnim  dokonano również konserwacji zewnętrznej  elewacji kościoła św. Rocha oraz zostały zrobione nowe bramy cmentarne.

Nikt nie spodziewał się, że będą to ostatnie prace dokonane przez ks. Proboszcza. Po długiej chorobie 17 października 2008r. o godz. 19.10 zmarł ks. Kanonik Roman Faltin. Na pogrzeb, który odbył się 21 października przybyło 137 kapłanów i około  tysiąca ludzi. Mszy św. żałobnej, koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji Kaliskiej Ksiądz Biskup Stanisław Napierała.

Jeszcze w czasie trwania żałoby decyzją Ordynariusza Diecezji Kaliskiej ks. Bpa Stanisława Napierały z dniem 16 listopada 2008 roku nowym proboszczem został ks. Karol Galewski dotychczasowy wikariusz

Z Bożą pomocą oraz wsparciem parafian nowy duszpasterz w pierwszym rzędzie dokończył rozpoczęte prace na cmentarzu. Na wszystkich alejkach położono nową kostkę brukową. Zostały wycięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu. Obcięto gałęzie na wszystkich drzewach. Zasadzono 26 brzóz, zgodnie z wymaganiem konserwatora. W 2009r. podłączono wodę miejską i zainstalowano krany na cmentarzu. Jednocześnie w miejsce starych śmietników postawiono nowe-kontenery. Założono także pierwszą od 1815r., a więc od początku istnienia cmentarza, księgę cmentarną i wykonano plan cmentarza św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej. Pracy tej podjęła się Pani Irena Czerkawska.

Rok 2009 był jescze ważny z jednego powodu. Od 28 03 do 5 04  parafia przeżywała Misj milosierdzia bożego połączone z nawiedzianmi obrazu Jezusa Miłosiernego z kośioła oo Jezuitów w Kaliszu. Misje poprowadzili ojcowie Jezuici z Kalisza. widocznym owocem tego wydarzenia dla całej prafii jest obraz św. s. Faustyny ufundowany przez Rodziców i dzieci pierwszokomunijnych z roku 2009, ktory wisi w prezbiteriumW tym roku powołano także Radę Parafialna oraz Radę Duszpasterską. W rozdawaniu Komunii kapłanów wspomagają Szafarze Nadzwyczajni: Pan - w latach 2009-2014, Zbigniew Hodera i Pan Zdzisław Jasiak, a od roku 2013- Łukasz Wiśniewski i Tomasz Moś.

W 2010 r. zgodnie z propozycją ks. Proboszcza, a potwierdzonym przez Radę Parafialną, rozpoczęto remont kościoła parafialnego. Najpierw naprawiono i zakonserwowano dach. Prace wykonała firma Pana Antoniego Berskiego z Ostrzeszowa. Następnie zainstalowano nowy piec i komin. Tej pracy podjęła się firma PONER z Kępna-Mianowic. Jednocześnie założono nowe -energooszczędne oświetlenie w prezbiterium przez firmę Pana Zbigniewa Czarnasiaka z Wieruszowa. Zakrystia ministrancka, dzięki pracy i życzliwości Pana Romana Depy, wzbogaciła się o nową toaletę, dostępną dla wszystkich wiernych, jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenie gospodarcze dla siostry zakrystianki. Wszystkie te prace nie są jednak tak ważne jak wydarzenia z 26 listopada 2010 r. W tym dniu przybył do Parafii po raz trzeci obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Peregrynacja została przygotowana przez oo. Paulinów, którzy od 21 listopada przeprowadzili Misje Święte. Rok 2011 jest rokiem, kiedy to Firma Pana Romana Fiołki z Kępna pomalowała wnętrze kościoła. Jednocześnie dzięki Państwu Markowi i Mariannie Długaszewskim najpierw zamontowano system multimedialny, tą pracę wykonała firma Rduch z Gliwic, a następnie na przełomie roku 2011/2012 odrestaurowano stacje drogi Krzyżowej. Tej ostatnie pracy  podjął się Pan Zbigniew Ajerszt z Pracowni konserwatorskiej Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Rok 2012 to rok, kiedy odrestaurowano prospekt organowy. Dokonał tego także Pan Zbigniew Ajerszt z Pracowni konserwatorskiej Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Jednocześnie rozpoczęły się prace w kościele św. Rocha, gdzie, dzięki wsparciu Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego założono system przeciw pożarowy i przeciw włamaniowy. Prace przeprowadziła firma Flash- Centrum Zabezpieczeń z  Łodzi. Rok 2013 minął na pracach związanych z kościołem św. Rocha. Oddano obraz św. Rocha, Rozalii i Sebastiana do renowacji. Prace wykonała Pracownia Konserwatorska Marka Wiącka z Ostrowa Wlkp. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi oraz Rady Miasta i Gminy Wieruszów. W 2014 parafia otrzymała dotacje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Wieruszów na odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. Rocha. Prace wykonywane były do maja 2015 r. przez Pracownię Konserwatorską Marka i Moniki Wiącek z Ostrowa Wlkp. W listopadzie 2015 r. dotacja została pozytywnie rozliczona. Jednocześnie rozpoczęto prace przy odrestaurowaniu zabytkowego tabernakulum, dzięki hojności parafian podzameckich i pielgrzymów, którzy przybywali na odpust św. Rocha. Prace wsparł RBS w Lututowie. Prace zakończono w czerwcu 2016 r. Prace wykonywała Pracownia Konserwatorska Marka Wiącka z Ostrowa Wlkp. Odnowiony ołtarz i tabernakulum zostało poświęcone przez ordynariusza Diecezji Kaliskiej ks. bp Edwarda Janiaka 15 sierpnia 2016r. Równolegle do prac w kościele św. Rocha prowadzono także prace przygotowawcze na kościele parafialnym. 4 września 2015r. zainstalowano nowe drzwi zewnętrzne, dzięki ofiarności parafian oraz Państwa Marka i Marii Długaszewskich. Drzwi zostały wykonane przez Firmę Stolcho z Kobyla Góry. W dniu 15 maja 2016 została wykonano nową instalację nagłośnienia zewnętrznego. Prace wykonywała firma RDUCH z Wrocławia. Od 7 września 2016r. rozpoczęły się prace związane z odnowieniem elewacji kościoła parafialnego. Równolegle położono w ścianach instalację do ogrzewania gazowego. Te prace wykonała firma Pana Romana Depy z Teklinowa. Prace związane z elewacją wykonywała firma TSG z Kaliszkowic Ołobockich. Prace zostały ukończone 1 lipca 2017r. i obejmowały odnowienie elewacji kościoła parafialnego, założenie nowej instalacji odgromowej, wymianę rynien i odprowadzeń wody deszczowej, ocieplenie zakrystii, wymianę okien zewnętrznych oraz naprawę i wymianę gzymsów oraz ozdób na kościele parafialnym. 24 października 2017 zainstalowano i podłączono nowe oświetlenie kościoła parafialnego. Lampy zostały przekazane przez Urząd Miejski w Wieruszowie, a podłączone przez Parafian Podzameckich, pod kierownictwem Pana Andrzeja Mielcarka. W 2018r. Pracownia Konserwatorska Art-Kons z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała renowacji ołtarza bocznego prawego oraz czterech figur: św. Stanisława, św. Wojciecha i dwóch aniołów-orantów z kościoła św. Rocha. Odnowione i odrestaurowane zabytki zostały uroczyście poświęcone podczas odpustu ku czci św. Rocha 18 sierpnia 2019r. przez ordynariusza naszej diecezji- ks. bp Edwarda Janiaka. W tym samym roku ks. bp Stanisław Napierała podczas uroczystości Bierzmowania, 23 września 2019r., poświęcił nowe-marmurowe nadstawy ołtarzy bocznych w kościele parafialnym. Ponadto nasz kościół parafialny wzbogacił się o cztery obrazy: św. Józefa, św. Rocha, św. Jadwigi oraz św. Antoniego. Mecenasem ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej są Matki Różańcowe z naszej parafii, a ołtarz Jezusa Miłosiernego ufundowała jedna z rodzin naszej parafii.

Kapłani pełniący funkcję proboszcza w Podzamczu:
ks. Marian Myszkowiak (1922 – 1943; zginął w Dachau)
ks. Paweł Schmidt (1945 – 1951)
ks. Stefan Wiśniewski (1952 – 1959)
ks. Piotr Szczepański (1958 – 1980)
ks. Florian Śliwa (1980 – 1984)
ks. Roman Faltin (1984 –  2008 )
ks. Karol Galewski (2008 -      )

Kapłani pochodzący z Parafii Podzamcze:
Ks. Ludwik Moska (1893 – 1967) CM
Ks. Antoni Rzadki (1898 – 1939) ks. diecezjalny
Ks. Feliks Cieplik (1916 –      ) salezjanin
Ks. Antoni Baciński (1917 – 1988) CM
Ks. Edward Napierała – ks. diecezjalny
Ks. Henryk Hołoś – ks. diecezjalny
Ks. Paweł Mądrawski – ks. diecezjalny
Ks. Rafał Hącia – ks. diecezjalny

 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu