Regulamin cmentarza
św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej

11 . Zakazuje się:

12. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu

13. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone na koszt własny.

14. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.