MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
  

Modlitwa poświęcenia palm

Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY 

Święcenie pokarmów dotychczas kultywowany w Wielką Sobotę w kościele, w tym roku z racji epidemii odbędzie się naszych domach. Przed śniadaniem Wielkanocnym, najstarszy członek rodziny modli się albo nad święconką w koszyku albo nad zastawionym stołem potrawami wielkanocnymi.  Zwyczaj ten znany był na Zachodzie już w VIII wieku. Gdy w wielu krajach dawno już zaginął, w Polsce nadal jest bardzo powszechny.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW 

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością, niech będzie z wami wszystkimi. 

L. I z duchem twoim. 

K. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

LISTA POKARMÓW DO ŚWIĘCONKI: Pamiętaj, posiłek z tych pokarmów kończy obchód Wielkiego Postu i wnosi do domu radość Wielkanocy. Dlatego jest on tradycyjnie spożywany w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rano. 

Chleb - tradycyjnie okrągły bochenek z naznaczonym krzyżem symbolizuje Chrystusa - Chleb Życia przychodzący z nieba (Jn 6:35), przez łamanie którego przedłuża się Zgromadzenie Eucharystyczne w domu. 

Baranek Paschalny - wyrabiany przez domowych artystów, często z masła, z oczami z pieprzu lub też wypieczony z ciasta z biało–czerwoną flagą symbolizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem. 

Wędliny i wyroby mięsne - symbolizują Paschalną Ofiarę Nowego Przymierza. 

Pisanki – symbolizują pusty grób Chrystusa, a jajka wielkanocne radość i chwałę zmartwychwstania, symbol życia, nadziei i wiary w życie przyszłe. 

Chrzan i ocet - gorzkie zioła spożywane w czasie Paschy znalazły wypełnienie w bolesnej mące Chrystusa, a picie kwaśnego wina w Jego konaniu na krzyżu. Słodycze są jedzone tradycyjnie tylko po skosztowaniu chrzanu jako wspomnienie Chrystusowej męki, która otworzyła drzwi do niekończącej się radości. 

Wino - Psalmy głoszą właściwe użycie wina, które rozwesela serce(Ps 104:16&). Dla ochrzczonych wino wskazuje na pełnię radości w Zgromadzeniu Eucharystycznym. 

Sól - Wy jesteście solą ziemi(Mt 5:13). Wiara, nadzieja i miłość dają naśladowcom Chrystusa zapał i sens codziennego życia. Sól symbolizuje również zachowanie wszystkiego, co dobre. 

Babka, placki, i słodycze - wielkanocne słodycze wskazują na słodycz Królestwa Niebieskiego. Lukrowane drożdżowe ciasto pomaga nam spróbować i zobaczyć jak dobry jest Pan (Ps 34:9).

Palmy - gałązki wierzbowe są w Polsce nazywane palmami. Ich pączki są pierwszymi zwiastunami wiosny, która niesie ciepłe promienie słonecznego światła. W jednej z polskich pieśni wielkanocnych śpiewamy o Chrystusie Zmartwychwstałym - jako śliczny kwiat zakwita. 

Nowalijki - świeża pietruszka, barwinek, mirta, bukszpan, symbolizują nowe życie wiecznej wiosny, uzyskanej dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.

 

Dekret Biskupa Kaliskiego w sprawie duszpasterstwa i sprawowania liturgii    

W związku z trwającym stanem epidemii i zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. oraz Komunikatu Biskupa Kaliskiego z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:


Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

a.Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy podać wiernym informację o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.

b. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

c. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przystąpienia do sakramentu po ustaniu przeszkody.

d. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne z odpowiednią ilością kapłanów do sprawowania sakramentu indywidualnie.

e. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 

1) w niebezpieczeństwie śmierci; 

2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi 

nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka. 

Przypominam, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich. 

f. Przypominam, że w niebezpieczeństwie śmierci każdy kapłan, zgodnie z kan. 976 KPK, może udzielić wiernemu sakramentalnego rozgrzeszenia z każdego grzechu ciężkiego. 

g. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).


Komunia Święta 

a. Duszpasterze są zobowiązani przypomnieć wiernym, że w związku z wykładnią trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) w Diecezji Kaliskiej okres w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11.06.2020) (zob. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kaliskiej, s. 23).

b. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

 - Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

 - Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

c. Wiernych, którzy nie mogą przystąpić do Komunii św. należy pouczyć o praktyce Komunii duchowej.


Celebracje Wielkiego Tygodnia

a) Wszystkie celebracje należy sprawować wyłącznie w katedrze i w kościołach parafialnych. Na podstawie uprawnień udzielonych przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r. udzielam zgody na celebrację w tym roku Wigilii Paschalnej w kościołach rektoralnych, kaplicy WSD, kościołach klasztornych i kaplicach zakonnych jeśli posiadają własnych kapelanów.

b) Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych liturgiach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu.

c) Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze będą transmitowane przez Diecezjalną Telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej: Msza Krzyżma o godz. 10.00, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30, Wigilia Paschalna o godz. 20.00

d) Usilnie zachęca się Księży proboszczów, aby organizowali transmisje z kościołów parafialnych w mediach społecznościowych, a ich terminy podali odpowiednio wcześniej do wiadomości swoim wiernym tak, by mogli łączyć się duchowo. W razie niemożności zorganizowania transmisji parafialnych, należy poinformować wiernych o transmisjach ogólnopolskich i diecezjalnych

e) Niedziela Palmowa. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. 

f) Wielki Czwartek. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze jedynie w wąskim gronie Księży Biskupów i duszpasterzy parafii katedralnej. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża proboszczowie dekanatów kaliskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w zakrystii katedry w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy, po wcześniejszym umówieniu się z proboszczem parafii katedralnej. 

g) Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, w tym kapłanów – jubilatów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i obchodem diecezjalnego dnia świętości życia kapłańskiego, będzie odprawiona po ustaniu epidemii.

h) W Wielki Czwartek kapłanom wyjątkowo zezwala się na możliwość odprawiania Mszy św. w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu (por. dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25.03.2020).

i) Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

 Msza Wieczerzy Pańskiej

 a. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

 Wielki Piątek

 a. W modlitwie powszechnej dołączyć wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii oraz za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10.04.2010 r. Stosowne teksty zostaną przekazane do parafii.

 b. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu.

 c. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W przypadku „ciemnicy” może to być dotychczasowe, stałe tabernakulum do którego dodajemy odpowiednie dekoracje. Do nawiedzenia kościoła należy wykorzystać wówczas boczne wejście i dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

 Wigilia Paschalna

 a. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, potem następuje modlitwa powszechna i „Liturgia Eucharystyczna”.

 b. Nie stosuje się pokropień, ani nie sprawuje się sakramentu chrztu.

 c. Nie organizuje się procesji rezurekcyjnych. Celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub na początku Mszy o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz, przed drzwiami kościoła.


j) W parafiach nie organizujemy poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba – tekst błogosławieństwa będzie rozesłany do parafii z prośbą o udostępnienie wiernym. 

k) W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych na stronach internetowych mediów diecezjalnych będą udostępniane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, rozważania Słowa Bożego Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, inne teksty). O szczegółach Kuria Diecezjalna poinformuje niebawem.

Ks. bp Edward Janiak

Biskup KaliskiKalisz, dnia 30 marca 2020 roku

L.dz. 590/2020

 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu